งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว

งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว...