เสวนาพาทีกับ สนพ.อะบุ๊ก ที่ร้าน iberry เชียงใหม่

  นานทีปีหนจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักเขียนที่ตัวเองชื่นชอบ...