กำหนดการจัดงาน ” ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2556 “

…กิจกรรม วันที่ 1-17 เม.ย. 2556 : เทศบาลนครเชียงใหม่ … …1....