ททท.สำนักงานชียงใหม่ เชิญร่วมงานประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๕๘

        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรม...