งานมิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง ครั้งที่ 2

    วันนี้เราขอนำภาพการเดินแฟชั่นโชว์ของน้องๆ...