“ตำนานเครื่องเงินน่าน เล่าขานสู่สากล” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว...