“ดิจิทัลแบบเหนือๆลานนาสไตล์ใครว่าไม่ปัง” ถึงหัวข้อจะแปลกใหม่แต่เฮียโกก็จะใช้สไลด์บรรยายอันเดิม

หลังจากห่างหายจากการบรรยายไปประมาณหนึ่งเดือน แต่ตอนนี้เขากลับมา...