ป้ายกำกับ: งานนิทรรศการ

ร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ “ วิถีล้านนา จินตนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน “ (Lanna”s Path : Imagination ofrm the Past to Present)

รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   แจ้งว่า...

กำลังโหลด