มือเย็นเมืองเย็น เชิญร่วมปลูกต้นไม้กว่า 800 ต้น เพื่อคูเมืองเย็น

         ด้วยภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นทุกวัน มือเย็นเมืองเย็น...