“My Chiangmai เมืองของเราและเหล่าสหาย” และงานเสวนาเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” ณ TCDC

        ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai)...