ปิ้งย่างแบบหมูๆ แถวถนนสุริยวงศ์

info. ถนนสุริยวงศ์ อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ (จากสามแยกตัดกันกับซอยนันทาราม 5) เวลาให้บริการ 14.00-20.00...