ขอเชิญชม คอนเสิร์ต ครั้งที่ 7 ของ Soundpost Chamber Orchestra

ขอเชิญชม คอนเสิร์ต Soundpost Chamber Orchestra ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556...