ครบรอบ 20 ปี HQ PaperMaker

HQ PaperMaker ครบรอบ 20 ปีหลังจากการจัดตั้งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2537...