เป็นไทใหญ่แล้วผิดตรงไหน?

เคยเห็นแต่ในทีวีครับเวลาดูบอลนอก...