C.A.M.P. AIS #11 โดย ครูลูกกอล์ฟ ติวเตอร์มีสไตล์

        ผ่านพ้นไปเรียบร้อยสำหรับ C.A.M.P. AIS ICON ครั้งที่ 11 โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก...