ป้ายกำกับ: คณะวิจิตรศิลป์

ชวนชื่นชมผลงานนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์สาขาการออกแบบเปิดมิติใหม่แห่งการออกแบบ ภายใต้แนวคิด EX-RAY

EX-RAY Design Thesis Exhibition-ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์...

การประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “พลังแห่งธรรมชาติ : The Power of Nature”

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท....

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ แจแปนฟาวน์เดชั่นและ สถาบันบุนกะแฟชั่น จัดการบรรยายและฝึกปฏิบัติงานออกแบบแฟชั่น

  รองศาสตราจารย์พงศ์เดช  ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า...

กำลังโหลด