ป้ายกำกับ: ข่าวมหาวิทยาลัยเชัยงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ มช. จัดแถลงข่าวพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดแถลงข่าวโครงการสร้างพระพิฆเนศวร์ปางนอนเสวยสุข...

กำลังโหลด