พาไปชมคุกกลางเวียงเชียงใหม่ ในวันที่ไม่มีนักโทษ…

ถ้าใครอยู่เชียงใหม่คงพอได้ข่าวคราวเรื่องการย้ายทัณฑสถานหญิงที่อยู่ในตัวเมืองไปแม่ริมกันบ้างแล้ว...