ททท.เชิญชวนเที่ยว “งานชะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” และสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวอำเภอดอยสะเก็ด

อำเภอดอยสะเก็ดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดอยสะเก็ดกำหนดจัดงาน “ชะป๊ะของดีดอยสะเก็ด”...