ขนมปาด “ขนมในตำนานของชาวล้านนา”

นับวันขนมไทยไม่ว่าจะเวอร์ชั่นเก่าหรือใหม่ก็ยิ่งหาทานยากนะครับ ถ้าไม่นับตามตลาดสดในยามเช้าหรือค่ำ...