เชิญชวนสัมผัสรสชาติขนมมงคล 9 อย่าง ที่ใช้ในพิธีแต่งงานแบบล้านนา พร้อมเรียนรู้ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมการแต่งงานแบบล้านนา ที่ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต

หากนึกถึงงานแต่งงานสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในขบวนขันหมาก นอกจากพานสินสอดทองหมั้นแล้ว...