ขนมจีน ข้าวแกง สันป่าข่อย เชียงใหม่

  info. ตลาดสันป่าข่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลาให้บริการ 07.00-03.00 น ราคาเฉลี่ย 20-30 บาท...