พากินหนมเส้นเมืองแพร่ “ร้านปั๋นใจ๋”

    เที่ยวไป เที่ยวมา ก็ถึงเวลากินอีกแล้ว วันนี้เราอยู่เมืองแพร่...