กินขนมจีนในสวนที่ “หนมเส้นบ้านสวน” กันเถอะ

 หิวๆๆๆๆๆ ท้องน้อยๆ ของเราเริ่มร้องเตือนว่าเที่ยงแล้ว วันนี้เป็นวันเสาร์ แต่ทีม CMTT...