ก๋วยเตี๋ยวสามย่าน : ถนนหัสดีเสวี เชียงใหม่

พิกัด : ถนนหัสดีเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ข้าง The Pacific cool chic) เวลาเปิด –...