งานเสวนา IDEA JAM ที่ C.A.M.P AIS ศูนย์การค้าเมญ่าฯ

 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนับสนุนให้จัดขึ้นบ่อยๆ กับงาน IDEA JAM งานเสวนาแชร์ไอเดียในหัวข้อ...