แอ่ว ฮู้ ดูม่วน กับเรื่องวัดทางเหนือ

ถ้าใครเป็นคอธรรมะธัมโม...