สังสรรค์ยามบ่ายกับบรรยากาศริมน้ำ ที่ กุ้งเต้นไฮเวย์ คาราโอเกะ

info. ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ โทร  053-286025 ตะวันบ่ายคล้อย...