เวียงพิงค์เกมส์ ครั้งที่ 31 พร้อมเปิดฉากแล้ว 15 ม.ค.

นายกนกพันธุ์  จุลเกษม  ผู้ว่าการ กกท....