เชียงใหม่ พร้อมแล้วกับเจ้าภาพ “เชียงใหม่เกมส์” ครั้งที่ 41 และ “เวียงพิงค์เกมส์” ครั้งที่ 31

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ...