เจ ไม่ จำ เจ งานดีๆที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

          ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชวนคุณมาร่วมสืบสานประเพณี...