ที่สุดเทศกาลประจำปี 2 ตุลาคมนี้ไปกินลูกชิ้นฟรีที่หน้าโรงเรียนปรินส์กัน

         จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้วสำหรับกิจกรรมกินลูกชิ้นฟรีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดลุงสวน...