แก๊งม่วนป่วนดาราเทวี ปีที่ 2

โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ขอเชิญทุกครอบครัวมาร่วมกิจกรรมแสนสนุก Family Fun Walk Rally...