“เกษตรกรรุ่นจิ๋วตามรอยเกษตรทฤษฏีใหม่” กับค่ายเยาวชนรักธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆ ในช่วงปิดเทอมใหญ่อย่าง “ค่ายเยาวชนรักธรรมชาติ ครั้งที่ 2”...