เชิญร่วมงาน 42 วัสสา สืบสานเส้นใยผ้าทอ สืบต่อศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ภูมิใจเสนอ มรดกภูมิปัญญาผ้าทอเชียงใหม่ ซึ่งนับวันจะสูญหายลงไป กับงาน 42...