Dusit D2 ค้นหาบาร์เทนเดอร์ ชิงถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน Flair For Smiles

เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ลานดี สแควร์ ลานกลางแจ้งของดุสิตดีทู เชียงใหม่...