พรอมเมนาดา จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยาน “ Tour de Chiangmai 1st ”

      ศูนย์การค้า พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่...