เด็กปิดเทอมที่เชียงใหม่ มีกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรให้ทำบ้าง

มีสาธิตปั้นดินเผาให้ดูด้วย เด็กๆชอบใจกันใหญ่ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 35 ถ.รัตนโกสินทร์...