กิจกรรมประจำเดือน มี.ค. 2556 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

                      งานช้าง…ศิลป์ ชั้น 1 นอร์ทเทิร์น วิลเลจ 1–31 มี.ค. 56...