ชวนช้อป ชิม ชิลล์ รับปี๋ใหม่เมือง “กาดหมั้ว เฟสติวัล”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา...