สอนพับกระดาษฟรี!

      ชมรมพับกระดาษเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพับกระดาษโอริกามิเพื่อสังคม...