รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมขัวศิลปะ ค่ายศิลป์สองวัย “ศิลปะสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ คนสองวัย”

          สมาคมขัวศิลปะ เชียงราย จัดกิจกรรมขัวศิลปะ ค่ายศิลป์สองวัย...