ขี่มอเตอร์ไซต์ ไปบริจากหนังสือ ณ ห้องสมุดรังไหม อ. พร้าว จ. เชียงใหม่

เส้นทางไกลไม่เคยเป็นอุปสรรคในการทำดี กลุ่มผู้รักในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ นำทีมโดย Breakfast Biker...