ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียงและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมการกุศลบริจาคโลหิต

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่...