ไปชิม “กาแฟปางขอน” กันมั๊ย

info. ถนนช่างหล่อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่(คูเมืองเชียงใหม่        ...