วิจิตรศิลป์ มช. จับมือ ม.พายัพ จัดการแสดงดนตรีและการขับร้องประสานเสียงเยาวชนออสซี่

รองศาสตราจารย์พงศ์เดช  ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...