มิราเคิล คาบาเรต์ เชียงใหม่ อัครสถานบันเทิง แห่งใหม่แห่งเดียวในเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558...