การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2555 สัญจรสู่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-28 พฤศจิกายน 2555

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร...