บุฟเฟห์ขันโตก ณ คุ้มขันโตก

     นำบุฟเฟห์แบบคุ้มๆ มาให้ชาว CMTT ได้ไปลิ้มลองกันอีกแล้ว ที่ผ่านมามีแต่ข่าวบุฟเฟห์อาหารฝรั่ง...