การแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลก@เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว...